พระคุณเทียบแผ่นฟ้า สาคร
พระเกียรติเกริกกำจร ทั่วหน้า
พระยศยิ่งทินกร เรืองโรจน์
พระจุ่งคงคู่ฟ้า สุขล้ำแดนสรวง
 • ฉันไม่ต้องการให้เธอมีความรู้ทางแพทย์อย่างเดียว ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นคนด้วย

 • เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับอีก ถ้าเรามีโอกาสจะใช้มันเป็นประโยชน์แล้วไม่ใช้มัน ก็เป็นที่น่าเสียดาย

 • เรื่องตำแหน่งการงานนี้ก็เหมือนหมวก จะหาหมวกให้เหมาะกับหัวคนนั้น คงไม่ยาก แต่เรื่องที่จะหาหัวมาให้เหมาะกับหมวก นี่ซิยากนักหนา

 • ใครเรียนดี เรียนเก่ง บอกฉันมา จะออกเงินให้เขาไปเรียนต่างประเทศ เงินฉันเป็นเงินของราษฎรเขา

 • จำนวนเงินเท่าที่พวกเธอต้องการนั้น ความจริงก็เพียงเล็กน้อย แต่เงินของฉันนี้มีค่า เพราะรวบรวมได้มาจากตาสีตาสา ชาวนาชาวสวน ซึ่งต้องออกเหงื่อต่างน้ำ เพื่อจะหามาส่ง เพราะฉะนั้น ฉันจะให้พวกเธอไปเปล่าๆ ก็ดูกระไรอยู่ แต่ถ้าหากเธอต้องการและมีความจำเป็นจริงๆ ฉันก็จะให้ แต่เธอจะต้องทำการสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนบ้าง ฉันมีสนามใหญ่อยู่หน้าบ้าน เธอจะตัดหญ้าแล้วช่วยกันลากลูกกลิ้งบดสนามให้ก็ได้

 • พวกเธอทั้งหลาย การเล่นนั้นเป็นของดี การเรียนนั้นก็เป็นเรื่องดีและสำคัญ แต่การที่จะให้ดีกว่านั้นคือ คนที่เรียนดี และเล่นก็ดีด้วย…
   
 • เงินที่ฉันได้ใช้ออกมาเรียน หรือให้พวกเธอมาเรียนนี้ ดังนั้น เธอต้องตั้งใจเรียนให้ดี ให้สำเร็จ เพื่อจะได้กลับไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และขอให้ประหยัดใช้เงิน เพื่อฉันจะได้มีเงินช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

 • อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำรวย แต่ก็ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวย ก็ควรเป็นอย่างอื่นไม่ใช่แพทย์…

 • ฉันรู้สึกว่า ฉันยังเป็นรองอยู่มาก…

 • ขอบใจ ที่ให้เลือดแก่ฉัน

 • น้อม ฉันรับเธอฐานเพื่อนตลอดชีวิต เธอจะเป็นมหาดเล็กไม่ได้ เรารักกันโดยจิตใจ เราไม่ใช่ญาติกันทางสายโลหิต…

 • ฉันจะไปเรียนหมอละ เพราะว่าเป็นวิชาที่สนุกดี เรามีโอกาสรักษาคนไข้ ทั้งคนจน คนมั่งมี และเจ้านายต่างๆ ได้เต็มที่…

 • หม่อมฉันรู้สึกเสมอว่า การสาธารณสุขนั้นเป็นการสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งเป็นเครื่องบำรุงกำลังของชาติไทย และเป็นสาธารณะประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วไปด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อมีโอกาสอันใดซึ่งหม่อมฉันพอที่จะช่วยออกกำลังกาย และสติปัญญาหรือทรัพย์สินอันเป็นผล ที่จะทำนุบำรุง ให้การนั้นเจริญขึ้นแล้ว หม่อมฉันยินดีปฏิบัติได้เสมอ

 • ดูเหมือนไม่จำเป็นที่จะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ฉันมีความดีใจเท่าใด ที่ได้เห็นนักเรียนของเราทำการ(ค้นคว้าจนสำเร็จนี้)

 • แพทย์ที่ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว จะต้องเป็นนักเรียนต่อไปตลอดเวลาเป็นแพทย์ แต่เป็นการเรียนต่อในทางที่ต่างจากเดิมไปเล็กน้อย

 • True Success is not learning but in its application to the benefit of mankind

 • แพทย์วิทยา ผิดกับดาราศาสตร์หรือวิชาคำนวณ ทั้งสองนี้เป็นวิทยาศาสตร์แม่นคำนวณ ส่วนวิชาแพทย์นั้น เป็นวิชาแม่นแต่บางส่วน แต่ก็เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  คุณลักษณะสำหรับการเป็นแพทย์นั้น คือ ความเชื่อถือไว้ใจ

       ๑. ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือ มีความมั่นใจ
       ๒. ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือ ความเป็นปึกแผ่น
       ๓. ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือ ความไว้วางใจของคณะชน

  คุณสมบัติสามประการนี้ เป็นอาวุธเกราะ และเครื่องประดับอันงามของแพทย์

 • เมืองไทยเราถ้าเจ้านายทรงทำหน้าที่อย่างสามัญชนเข้าบ้าง เขาว่าเสียพระเกียรติ ฉันรู้สึกว่า มัวแต่จะรักษาพระเกียรติอยู่ ก็ไม่ต้องทำงานอะไรกัน

 • ฉันได้ทำงานสำเร็จไว้อย่างหนึ่ง คือมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์เขาจะอุดหนุนให้เงินรัฐบาลไทยขยายกิจการแพทย์ในประเทศไทย แต่รัฐบาลไทยจะต้องประสานงานกับเขาเป็นข้อสัญญาผูกพันโดยรัฐบาลไทย จะต้องออกเงินสมทบด้วย มิฉะนั้นราษฎรจะเข้าใจว่า เป็นโรงพยาบาลฝรั่งไปหมด แล้วก็ทำไม่สำเร็จด้วย ซึ่งเขาได้เห็นจากประเทศจีนแล้ว…
  ฉันหนักใจที่รัฐบาลจะไม่มีเงิน ในการก่อสร้างตึกต่างๆ ตามสัญญาได้

 • เมื่อมูลนิธินั้นเสร็จธุระถอนตัวออกไปแล้วการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็แล้วแต่มูลนิธินั้นได้บำรุงโรงเรียน ให้ไว้เป็นชนิดใด และแล้วแต่คุณวุฒิความรู้และจรรยาของผู้ที่จะเข้ามาสรวมจัดอำนวยการโรงเรียนแทนมูลนิธิต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ฉันมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่า ตลอดเวลาร่วมมือห้าปีหรือกว่านั้น มูลนิธิจะสามารถก่อบำรุงโรงเรียนให้ดำรงมั่นคงถาวรตลอดไปได้ ซึ่งฉันสามารถถือตัวเองว่า ได้รับเกียรติยศมีส่วนสนับสนุนการนี้ และการที่ฉันเลือกบริจาคเงินเป็นจำนวนมากจากทุนของฉัน และบำเพ็ญเวลาและร่างกายให้แก่โรงเรียนนี้ จะเป็นการถูกทาง

 • ให้รอคนไข้ ขึ้น (จากเรือจ้างข้ามฟาก) เสียก่อน

 • ข้าพเจ้าจะตาย ก็ไม่เสียดายต่อชีวิต แต่เสียดายว่างานที่กำลังทำค้างอยู่นี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย

(จากชุมนุมพระนิพนธ์และบทความเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชบิดา ของศิริราช ๒๔ กันยายน ๒๕๐๘)

 

 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕