รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช

วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ทรงกรมเป็น กรมขุนสงขลานครินทร์

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ เฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์
 

 

   

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ จนกระทั่งวันสิ้นพระชนม์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาท แห่งราชบัลลังก์

วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้รับพระราชทานนามราชสกุล มหิดล ณ อยุธยา

วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ทรงกรมเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วเป็น กรมหลวงสงขลานครินทร์

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เฉลิมพระนามเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วเป็น สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เฉลิมพระนามเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

(ทรงรับพระราชทานเครื่องประกอบพระอิสริยยศ พร้อมสัปตปฎลเศวตฉัตร) เนื่องในงานพระราชพิธีสมโภชการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๒๔ พรรษา สองรอบนักษัตร

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

องค์การยูเนสโก (UNESCO) แห่งสหประชาชาติได้ประกาศเกียรติคุณ ทรงมีผลงานดีเด่น ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และมนุษยธรรม ระดับโลก ณ วโรกาศ “๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

ทรงได้รับการขานพระนามเป็น “พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”


 
 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕